9 Mart 2010

Doğuş Üniversitesi Sinema Kulübü


Doğuş Üniversitesi Sinema Kulübü, üniversitede eğitim gören öğrencilere kültürel açıdan yedinci sanatın önemini ve sosyal bir toplumdaki gereksinimini vurgulamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Sinema Kulübü, sinemaya meraklı olan öğrencileri bir araya getirmenin yanı sıra; sinemaya olan duyarlılığı arttırmak amacıyla tüm öğrencilere hitap eden bir öğrenci kulubü olmayı hedeflemektedir.

Sinemanın önemini; “Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık oldugu önemi vermeliyiz.” sözleriyle dile getiren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, özellikle üniversite eğitimi almakta olan gençler için sinema sanatı büyük ehemmiyet taşımaktadır. Doğuş Üniversitesi Sinema Kulübü de bu bilinç ile hareket etmektedir.

Sinema Kulübü, Doğuş Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri içerisinde aktif olarak çalışmakta, büyüyerek ve daha da güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bunun için her biri üç kulüp üyesinden oluşan ekipler oluşturulmuş ve bu ekipler sorumluluklarını yerine getirmektedir. Sinema Kulübü bünyesinde bulunan ekipler şunlardır:

· Kısa Film Ekibi

· Film Festivalleri Ekibi

· Organizasyon Ekibi

· Film Gösterimleri Ekibi

· Bilgi İşlem Ekibi

Bu ekipler görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Ekiplerin düzenlediği bazı aktiviteleri şöyle sıralayabiliriz:

- Kısa film çekimleri hakkında teknik bilgi edinmek ve üniversite bünyesinde kısa film gösterimi düzenlemek.

- Film festivallerini yakından takip etmek, festivaller hakkında bilgi vermek, film önermek ve ihtiyaç duyulursa filmlere grup oluşturmak.

- Sinemaya emek vermiş kişi ya da kişilerin katılımıyla üniversitede konferanslar ve söyleşiler düzenlemek.

- Düzenli aralıklarla üniversite öğrencileri için film gösterimleri düzenlemek.

- İnternet yoluyla duyurular yapmak, websitesini düzenlemek ve iletişimi sağlamak.

Sinema Kulübü ayrıca, Doğuş Üniversitesi bünyesindeki Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Hukuk Kulübü gibi diğer öğrenci kulüpleriyle işbirliği içinde, o kulübün anlam yüklediği filmlerin üniversite öğrencilerine gösterimini sağlamaktadır.

Doğuş Üniversitesi Sinema Kulübü, üniversite bünyesinde eğitim gören gençlere sinemaya da vakit ayırmalarını sağlayarak, sosyal ve kültürel açıdan Doğuş Üniversitesi öğrencilerine katkı sağlamaya devam edecektir...

Doğuş Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu:

1- Başkan: Kadir SEVİN (2k632011@dogus.edu.tr)

2- Başkan Yardımcısı: Kerem DÜNDAR (2k632019@dogus.edu.tr)

3- Genel Sekreter: Mehmet Selim ÜZER (2k9713040@dogus.edu.tr)

4- Sayman: Cansu GÜNDOĞDU (2k837009@dogus.edu.tr)

5- Koordinatör: Uğur KORKUT (2k7745017@dogus.edu.tr)

6- Üye Sorumlusu: Erhan CİHANGİROĞLU (2k845008@dogus.edu.tr)

7- Asil Üye: Fuat Doğan (2k745007@dogus.edu.tr)

DSK Başkanı

Kadir SEVİN

0 yorum: